kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania składane są w formie pisemnej do Przewodniczącego, a następnie przekazywane niezwłocznie Staroście.

Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, udziela w terminie 14 dni pisemnej odpowiedzi.

Załączniki do treści:

- Interpelacja R. Supińskiego w sprawie podjętych działań Starosty i Zarządu w zakresie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.pdf

- Interpelacja R. Supińskiego w sprawie przyszłości oddziału położniczo-ginekologicznego SP ZOZ w Mońkach.pdf

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00