kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zawiadomienie o XV Sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadomienie o XV Sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach
Zawiadamiam, że XV Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020r. /piątek/ o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.
 
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę siedziby.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00