kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XII sesja Rady Powiatu w Mońkach

XII sesja Rady Powiatu w Mońkach

Dnia 29 października 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach odbyła się XII Sesja VI kadencji Rady Powiatu. Na sesji przedyskutowano wiele ważnych tematów  oraz podjęto konieczne uchwały.
W związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Jarosława Popowskiego, wybrano poprzez głosowanie tajne nowego Członka Zarządu – Pana Jana Borowskiego.
W czasie sesji poruszono także ważną dla mieszkańców sprawę dotyczącą powiatowego Szpitala. Dokonano  wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz zatwierdzono Program naprawczy SPZOZ w Mońkach na lata 2019-2020.
Ważnym punktem w czasie sesji było także podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne czyli przekazaniu środków finansowych na rozbudowę drogi     w tej gminie.
I na koniec, zgodnie z założeniami reformy oświaty, Radni podjęli obligatoryjne uchwały stwierdzające przekształcenie dotychczasowych szkół i placówek oświatowych oraz zakończenie działalności gimnazjum specjalnego. Zatwierdzono tym samym czteroletnie licea ogólnokształcące oraz pięcioletnie technika.
Więcej informacji na temat porządku obrad znajduje się na stronie:  http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00