kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zawiadomienie o IX sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadomienie o IX sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadamiam, że IX Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z sesji Nr V-VIII.
5.    Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVI/124/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 marca  2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół  specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat moniecki.
10.    Podjęcie uchwały  w  sprawie stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo – Mońki – Knyszyn.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Zarządu Powiatu w Mońkach w przedmiocie zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w powiecie monieckim.
12.    Wystąpienia zaproszonych gości.
13.    Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00