kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zawiadomienie o VII sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadomienie o VII sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadamiam, że VII Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego ’’.
6.    Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2018 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2018 rok.
8.    Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2018 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2018.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej w Dolistowie Starym, gm. Jaświły, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 189/6 o pow. 0,75 ha.
11.    Wystąpienia zaproszonych gości.
12.    Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00