kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zawiadomienie o V sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadomienie o V sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadamiam, że V Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. /środa/ o godzinie 12.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr IV.
5.    Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki.
10.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
11.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na 2019 rok.
14.    Wystąpienia zaproszonych gości.
15.    Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
16.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Dariusz Jaworowski

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00