kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Podpisano umowę na remont warsztatów szkolnych

Podpisano umowę na remont warsztatów szkolnych

W dniu 22.01.2019r. podpisano umuwę na remont warsztatów szkolnych w ZSOiZ w Mońkach przy ul. Szkolnej 23.

Przedmiot umowy : Remont pomieszczeń  w istniejącym budynku warsztatów szkolnych  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach  przy ul. Szkolnej 23 .
Wykonawca :  ROB – BUD Robert Krasiński , 19-230 Szczuczyn, Tarachy 5 ,
Wartość  umowy: 189 251,38 zł brutto
Umowę  podpisali  ze strony  Inwestora  - Starosta Błażej Buńkowski, Wicestarosta Joanna Kitlas , ze strony Wykonawcy – Robert Krasiński właściciel firmy ROB – BUD.

Przedmiot umowy będzie  realizowany w ramach  projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach dofinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Wysokość dofinansowania 85 %.
W dniu 22.01.2019 r. Inwestor  Powiat Moniecki przekazał teren budowy  Wykonawcy robót budowlanych  ROB – BUD  Robert Krasiński  19-230 Szczuczyn, Tarachy 5.
W ramach przedmiotu umowy zostaną wykonane nastepujące prace:
1) remont łazienek  i szatni,
2) wymiana ściany działowej wydzielającej salę lekcyjną  grubości  12 cm na ścianę  działową grubości 24 cm z betonu komórkowego,
3) remont instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji kanalizacji sanitarnej,
4) remont instalacji elektrycznej.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00