kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zawiadomienie o III sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadomienie o III sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadamiam, że III Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. /piątek/ o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2019 r.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach.
17.    Wystąpienia zaproszonych gości.
18.    Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
19.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00