kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: II Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

II Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

29 listopada 2018 r. odbyła się II Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach Dariusz Jaworowski.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez Pana Mirosława Radomskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                          w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu                          w  Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie powiatu monieckiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 14. Wystąpienia zaproszonych gości.
 15. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Transmisja OnLine

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00