kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadamiam, że II Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. /czwartek/ o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu w  Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących  w 2018 r. na terenie powiatu monieckiego.
 12. Wystąpienia zaproszonych gości.
 13. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00