kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: "Przez kompetencje do przyszłości"

"Przez kompetencje do przyszłości"

W dniu 16 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach odbyła się konferencja pod patronatem Starosty Monieckiego „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne”.

Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Mońkach, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu monieckiego. Spotkanie miało na celu podkreślenie roli wspomagania pracy szkól i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne. Specjaliści CEN w Białymstoku omówili kompetencje kluczowe istotne w procesie edukacji. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach Pani Ewa Bartnik przedstawiła ofertę poradni, omówiła formy współpracy ze szkołami oraz propozycje wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za udział w konferencji.

Ewa Bartnik

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00