kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Spotkanie z przedstawicielami 1PBOT

Spotkanie z przedstawicielami 1PBOT

8 października w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach odbyło się spotkanie z przedstawicielami 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 1PBOT oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu monieckiego, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mońkach, przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz pracownicy ds. zarządzania kryzysowego samorządu gminnego i powiatowego.

Spotkanie otworzył Starosta Moniecki Pan Andrzej Franciszek Daniszewski, który po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości przekazał głos przedstawicielom 1PBOT w Białymstoku.  Pan mjr Krzysztof Czapnik Zastępca Dowódcy 11 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białymstoku przedstawił wszystkim zebranym zasad funkcjonowania oraz podstawowe zadania 1 PBOT na terenie województwa podlaskiego. Pan mjr Czapnik omówił również zakres możliwości wsparcia przez Siły Zbrojne RP społeczności lokalnych w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze niemilitarnym – sytuacji kryzysowych.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym, samodzielnym rodzajem sił zbrojnych RP. Ich misją jest obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00