kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: "ARES" S.A. od 1 sierpnia 2018 roku realizuje projekt "Success"

"ARES" S.A. od 1 sierpnia 2018 roku realizuje projekt "Success"

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach od 1 sierpnia 2018 roku realizuje projekt "Success" (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17). Obecnie prowadzimy nabór do projektu (do 30 września br.).

Projekt skierowany jest do

osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, niezarejestrowanych w UP, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkujących powiaty: m. Suwałki/ p. suwalski/ p. augustowski/ p. sejneński/ p. moniecki/ p. grajewski.

W ramach projektu Uczestnicy/czki skorzystają z następujących form wsparcia:

1.    Indywidualne doradztwo zawodowe.
2.    Poradnictwo psychologiczne (indywidualne, grupowe).
3.    Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
4.    Kursy/ Szkolenia zawodowe (w ramach kursu/ szkolenia każdej osobie przysługuje stypendium szkoleniowe).
5.    Staże zawodowe (5 m-cy/os.) - w ramach stażu każdej osobie przysługuje stypendium stażowe.
6.    Indywidualne pośrednictwo pracy.

Realizacja wsparcia zaplanowanego w projekcie (np. staż zawodowy) możliwa na terenie miejsca zamieszkania Uczestnika/czki projektu.

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00