kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

07 sierpnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu, przedstawiciele służb, inspekcji, straży, a także wójtowie i burmistrzowie z powiatu monieckiego. Celem zebrania było omówienie tematów wynikających z „Planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2018 rok”.

Prelegentami posiedzenia byli Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach Pan Sławomir Szafrański, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach Pan Mariusz Markowski oraz Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mońkach Pani Jolanta Wierzbicka, którzy podczas wystąpienia zaprezentowali i omówili następujące zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa:
1. Rola i wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „BIEBRZA” podczas działań powodziowych na terenie powiatu monieckiego.
2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu monieckiego. Profilaktyka i działania.
3. Działania policji w związku ze zbiorowym zakłóceniem porządku publicznego np. podczas imprezy masowej lub w związku z rozgrywanym meczem piłki nożnej.
4. Wymagania jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej w przypadku podejrzenia, stwierdzenia zachorowania na szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną na terenie powiatu monieckiego.

opr. Paweł Szypcio

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00