kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Remonty i nowy sprzęt w szpitalu w Mońkach

Remonty i nowy sprzęt w szpitalu w Mońkach

Szpital w Mońkach otrzyma ponad 2,8 mln zł dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na inwestycje. Taką decyzję podjął 28 czerwca, Zarząd Województwa Podlaskiego

"...Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach doposaży i wymieni aparaturę medyczną w pracowni endoskopii oraz wykona tam remont. Poza tym, wymieni przestarzały aparat RTG w pracowni rentgenodiagnostyki i kupi aparaturę medyczną na potrzeby oddziału rehabilitacji oraz zakładu rehabilitacji leczniczej. Koszt tej inwestycji to 3,4 mln zł, a dofinansowanie 2,9 mln zł..."

Numer wniosku WND-RPPD.08.04.01-20-0044/18
Nazwa Beneficjenta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Tytuł projektu Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej SP ZOZ w Mońkach na poziomie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego w zakresie schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych.
Ogólna wartość projektu (PLN)  3 441 251,30
Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)  3 368 187,57
Dofinansowanie (PLN)  2 862 959,41
Wkład UE (PLN)  2 862 959,41

 

Źródło http://rpo.wrotapodlasia.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00