kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego

Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego

W dniu 16.05.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Starosta Moniecki – Pan Andrzej Franciszek Daniszewski i Wicestarosta Moniecki – Pan Robert Sidorski przy udziale Skarbnika Powiatu – Pani Marty Łosiewicz podpisali umowę na realizację projektu „ Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego”. W ramach projektu planuje się organizację „Jarmarku produktów tradycyjnych i lokalnych” oraz seminarium  pn. „Rozwój obszarów wiejskich – szanse i zagrożenia Powiatu Monieckiego”. Starostwo pozyskało środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wartość projektu to ponad 36 tys. zł, z czego wkład własny powiatu wynosi ok  9 tys. zł. Projekt przyczyni się do:

- promowania rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich;

- aktywizacji  mieszkańców wsi w kierunku podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich;

- rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;

- zwiększenia zainteresowania produktami tradycyjnymi i lokalnymi;

- nawiązania trwałej współpracy pomiędzy producentami i wytwórcami produktów tradycyjnych i lokalnych;

- wzrost poziomu zatrudnienia w otoczeniu wiejskim;

- zalegalizowanie działalności polegających na wytwarzaniu produktów tradycyjnych i lokalnych;

- podniesienia jakości życia na terenach wiejskich.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00