kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 8 maja 2018 roku w całej Polsce, także w Powiecie Monieckim, obchodzony był XVIII Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem obchodów było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mońkach. Obchody Dnia Godności połączone zostały z otwarciem nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego (OREW) w Mońkach. OREW był założony i prowadzony od 2012 r. przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mońkach w budynku Szkoły Podstawowej w Downarach. Od dnia 1 marca 2018r.  podopieczni Ośrodka mają do dyspozycji, w lepszych warunkach lokalowych, pomieszczenia w budynku Gimnazjum przy ul. Leśnej 3 w Mońkach. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu głębokim kompleksowe i wielodyscyplinarne wsparcie rehabilitacyjno- edukacyjno- rewalidacyjne. W obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i uroczystym otwarciu nowej siedziby Ośrodka oprócz wychowanków OREW w Mońkach wzięli udział uczestnicy: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach,  Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPS w Mońkach, uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi oraz poświęceniem pomieszczeń, którego dokonał Dziekan Dekanatu Mońki Ks. Wojciech Wojtach Proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach. Obchody uświetniły popisy zespołu dziecięcego „Podlasiaczki" oraz występy zespołów tanecznych ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach. Wiele emocji wywołały pokazy niepełnosprawnych podopiecznych OREW, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach.
Na zaproszenie Dyrektora OREW w Mońkach Pani Elżbiety Tyborowskiej w obchodach wzięli udział: m. in. Dziekan Ks. Wojciech Wojtach, Dyrektor Oddziału Podlaskiego PFRON Pani Grażyna Bogdańska, Sekretarz Powiatu Pani Barbara Maciorowska, Kierownik PCPR w Mońkach Pani Genowefa Kulikowska, Pan Jan Joka Wójt Gminy Jaświły, Pani Ewa Bartnik Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach, Pan Mariusz Popowski Dyrektor MOPS w Mońkach, Pan Stefan Szydłowski Dyrektor Gimnazjum w Mońkach, Pan Dariusz Gwiazda Dyrektor Monieckiego Domu Kultury, kierownicy placówek opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodzice podopiecznych OREW i pozostałych ośrodków.
Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności  tych osób, pokazanie ich zdolności artystycznych, możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery, które muszą pokonywać oraz  propagowanie postaw otwartości, akceptacji i empatii.  To również przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji, negatywnym stereotypom i uprzedzeniom. Ten dzień jest doskonałą okazją do integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych.

zdjęcia: www.e-monki.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00