kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Szkolenie obronne

Szkolenie obronne

27 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Mońkach odbyło się szkolenie obronne nt. „Akcji kurierskiej administracji publicznej". W szkoleniu udział wzięli pracownicy ds. obronnych Urzędów Miejskich i Gminnych z terenu powiatu monieckiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Mońkach. Szkolenie otworzyła Sekretarz Powiatu Pani Barbara Maciorowska, która przywitała wszystkich uczestników szkolenia. Następnie głos zabrał Inspektor ds. obronnych Starostwa Powiatowego w Mońkach Pan Paweł Szypcio.

Podczas szkolenia szczególną uwagę zwrócono na rolę i miejsce organów administracji publicznej w dostarczaniu kart powołania do czynnej służby wojskowej oraz przedsięwzięcia organów administracji publicznej wynikające z organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej. Ponadto uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawami prawnymi, procedurami oraz zadaniami osób funkcyjnych biorących udział w przeprowadzeniu AK od momentu otrzymania sygnału ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do chwili dostarczenia karty powołania żołnierzowi rezerwy lub osobie, na którą zostały nałożone świadczenia osobiste lub rzeczowe na rzecz obrony.

Akcja kurierska jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej system doręczania dokumentów powołania adresatom, którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje o przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny). Celem uruchomienia akcji kurierskiej jest więc sprawne i możliwie szybkie przekazanie dokumentów powołania za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do konkretnego adresata (żołnierza).

opr. Paweł Szypcio


Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00