kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Powiat otrzymał dofinansowanie z Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

Powiat otrzymał dofinansowanie z Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

Starosta Moniecki Andrzej Franciszek Daniszewski i Wicestarosta Robert Sidorski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marty Łosiewicz podpisali w dniu 13 kwietnia 2018r. umowę na dofinansowanie „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1416B Mońki – Goniądz Etap I w km 0+000 m- 1+350”. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podczas specjalnie w tym celu zwołanego Konwentu Powiatów.

W ramach zawartej umowy Zarząd Województwa Podlaskiego przekaże środki finansowe w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych  jako dotację celową w kwocie 270 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi ok. 1 000 000,00 zł. Pieniądze z budżetu województwa stanowić będą tylko jeden ze składników ogólnego finansowania rozbudowy drogi. Jest to projekt trójstronny, który oprócz środków z budżetu powiatu zostanie dofinansowany przez Gminę Mońki. Realizacja zadania nastąpi do końca października 2018r.

źródło: www.wrotapodlasia.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00