kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Remont drogi Jasionowo - Dolistowo Stare

Remont drogi Jasionowo - Dolistowo Stare

Starosta Moniecki Andrzej Franciszek Daniszewski otrzymał promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dotacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo – Dolistowo Stare – do dr. woj. Nr 670. Wysokość dotacji wynosi ponad 1 mln zł. Promesa została przyznana ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Promesę przekazał Sekretarz Stanu MSWiA Jarosław Zieliński. Oficjalne spotkanie odbyło się 3 kwietnia 2018 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Promesy otrzymało 14 gmin i powiatów w województwie podlaskim. Łączna wartość dotacji jaką otrzymały samorządy w naszym województwie wynosi 10,1 mln zł.

W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz inni samorządowcy z województwa podlaskiego.

Wojewoda Podlaski podkreślił iż środki na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem szkód w infrastrukturze komunalnej, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych to bardzo istotna pomoc.

Treść promesy

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00