kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXX Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

XXX Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

W dniu 21 marca 2018 r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach odbyła się XXX Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXIX.
 3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2018 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Monieckiego w zakresie ewidencji gruntów i budynków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK65 z nowo projektowaną linią kolejową Rail Baltica w Mieście Mońki.
 10. Sprawozdanie Komisji Rady Powiatu z działalności za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.
 12. Wystąpienia zaproszonych gości.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00