kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Podpisano umowę na wykonanie Termomodernizacji MCEiRS w Goniądzu

Podpisano umowę na wykonanie Termomodernizacji MCEiRS w Goniądzu

W dniu 14.03.2018 w Starostwie Powiatowym w Mońkach podpisano umowę na wykonanie termomdernizacji MCEiRS w Goniądzu. Do urzędu wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Murarski Janusz Rutkowski. Link do ofert.
     Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest oszczędność energii cieplnej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu .
     Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej (MCEiRS) w Goniądzu poprzez:
-    usprawnienia dotyczące bryły budynku (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza, wymianę okien i drzwi),
-    modernizację systemu podgrzewu c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych,
-    wymianę instalacji c.o. oraz modernizację oświetlenia.
Okres realizacji projektu: 30.11.2016 r. – 30.09.2018 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 838 587,16 zł
Dofinansowanie ze środków UE wynosi 695 006,43 zł.
Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wynosi 142 350,73 zł.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00