kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Ruszyła kwalifikacja Wojskowa

Ruszyła kwalifikacja Wojskowa

Zgodnie z Obwieszczeniem Nr 1/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w 2018 roku oraz Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej, w dniu 05 marca bieżącego roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Monieckiego, która potrwa do 21 marca 2018 roku (szczegółowy harmonogram poniżej).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 1999 r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień i polega na wykonaniu następujących czynności:

  • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej i założenie ewidencji wojskowej;
  • ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • wydanie wojskowych dokumentów osobistych oraz rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej;
  • przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy.

Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Powiatu Monieckiego prowadzona jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15, w godzinach od 11:30 – zakładanie ewidencji wojskowej, od 13:00 – posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 10 w Mońkach, w dniach określonych w harmonogramie.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą, zgodnie z otrzymanym wezwaniem, dowód osobisty, zdjęcie, zaświadczenie ze szkoły, dokumentację medyczną, prawo jazdy.

W sytuacji braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu (np. z powodu przebywania za granicą) należy skontaktować się z odpowiednim Urzędem Miejskim lub Gminnym celem ustalenia innego terminu lub złożenia stosownych zaświadczeń.

Lp.

Gmina

Terminy

Ilość dni

Uwagi

1

Mońki

05 - 08.03.2018 r.

4

08.03.2018 r. dzień wspólny Mońki, Trzcianne

2

Trzcianne

08 - 09.03.2018 r.

2

3

Goniądz

12 – 13.03.2018 r.

2

13.03.2018 r. dzień wspólny Goniądz, Knyszyn

4

Knyszyn

13 – 14.03.2018 r.

2

5

Jasionówka

15.03.2018 r.

1

 

6

Krypno

16.03.2018 r.

19.03.2018 r.

2

19.03.2018 r. dzień wspólny Krypno, Jaświły

7

Jaświły

19 – 20.03.2018 r.

2

Stawiennictwo Kobiet

8

Kobiety

21.03.2018 r.

1

 

 

 

 

Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 10 w Mońkach

Paweł Szypcio

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00