kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

Starosta Moniecki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

dotyczącego obrębów:

w jednostce ewidencyjnej 200804_5-Knyszyn obszar wiejski
    -Czechowizna,
    -Guzy,
    -Jaskra,

w jednostce ewidencyjnej 200802_2-Jasionówka:
    -Milewskie

w jednostce ewidencyjnej 200805_2-Krypno:
    -Długołęka,
    -Krypno Wielkie,
    -Kulesze Chobotki,
    -Morusy,
    -Peńskie,
    -Rekle,
    -Ruda,
    -Zastocze.

Wyłożenie operatu będzie miało miejsce w pokoju nr 5 (parter) Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ulicy Słowackiego 5a w dniach od 12.03.2018r. do 30.03.2018r. w godzinach 8:00 - 15:00.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z udostępnioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, gdyż na tym etapie postępowania związanego z aktualizacją operatu ewidencyjnego możliwe jest ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnieniu nowych danych w ewidencji gruntów.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00