kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXIX Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

XXIX Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

W dniu 26 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach odbyła się XXIX Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXVIII.
 3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 8. Wystąpienia zaproszonych gości.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00