kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Poręczenia należytego wykonania umowy w zakresie zabezpieczenia zapłaty za surowiec drzewny

Poręczenia należytego wykonania umowy w zakresie zabezpieczenia zapłaty za surowiec drzewny

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. o.o. wprowadził specjalnie rozwiązanie finansowe, zaprojektowane dla  przedsiębiorców z branży drzewnej, którzy kupują drewno od Lasów Państwowych. Oferta skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego ale również mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Jak to działa.

Przedsiębiorcy po wygraniu przetargów i ustanowieniu limitów zakupu drewna w Lasach Państwowych w grudniu ub. r. zawarli nowe umowy kupna - sprzedaży z nadleśnictwami na odbiory surowca w 2018.

Zgodnie z zapisami kontraktów firmy zobligowane są do odbioru określonych ilości surowca na przedpłaty. Dla firm, które takie drewno odbierają oznacza to inwestowanie własnych środków finansowych często na długi czas. Pieniądze bowiem mogą zostać odzyskane dopiero po całym cyklu produkcyjnym, po otrzymaniu zapłaty od klientów.

Warunkiem uzyskania odroczonego terminu płatności jest obowiązek zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. W takiej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z usługi oferowanej przez fundusz poręczeniowy - poręczenia należytego wykonania umowy w zakresie zabezpieczenia zapłaty za surowiec drzewny.

Przedstawienie w nadleśnictwie takiego dokumentu pozwala na odbiór drewna bez konieczności wykonania przedpłaty i uzyskaniu terminu płatności za drewno np. do 30 dni.

Głównymi zaletami skorzystania z zabezpieczenia w postaci poręczenia są m.in.:

  • zwiększenie kapitału obrotowego w firmie i co za tym idzie możliwości produkcyjnych,
  • zwiększenie płynności w przedsiębiorstwie bez konieczności korzystania z kredytu obrotowego, który będzie rozwiązaniem droższym,
  • terminowe wywiązywanie się z odbiorów drewna w nadleśnictwach co pozwala budować dobrą historię i jest gwarancją przyznania surowca w późniejszych latach,
  • terminowe wywiązywanie się z realizacji zleceń do klientów,
  • wejście na większą skalę obrotów firmy.

W jaki sposób można ubiegać się o poręczenie.

Należy zgłosić się do Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. Tam będzie można uzyskać pełną informację na temat oferowanych usług. Zapraszamy też na stronę www.poreczenia.com.pl.

Więcej informacji: Anna Bajkowska, tel. 85 740 86 69, bajkowska@pfrr.pl

 

Anna Bajkowska

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

www.poreczenia.com.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00