kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Podsumowanie wyników pracy monieckiej policji za 2017 rok

Podsumowanie wyników pracy monieckiej policji za 2017 rok

16 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu monieckiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku.

Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Mońkach nadkom. Bartosz Lorenc, który ocenił efektywność działań Komendy Policji w Mońkach w 2017 roku. W formie prezentacji przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2017 rok. Kolejno zaprezentowano także wyniki pracy pionu kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego. Komendant podziękował wszystkim obecnym przedstawicielom władz samorządowych za wsparcie finansowe działalności prewencyjnej, wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z policją oraz policjantom i pracownikom Policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2017 roku. Na odprawie obecny był również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinsp. Jacek Kumpiałowski.

Specjalnymi gośćmi na rocznej odprawie tut. jednostki byli mieszkańcy wsi Wólka Piaseczna, którzy z wielkim zaangażowaniem wsparli działania poszukiwawcze osoby zaginionej w listopadzie 2017 roku. Za tę pomoc dziękował Komendant Powiatowy Policji w Mońkach wspólnie ze Starostą Monieckim, którym wręczono okolicznościowe podziękowania i upominki.

źródło: www.monki.policja.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00