kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Kolejne spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach.

Kolejne spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach.

Dnia 10.01.2018 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu monieckiego odbyło się spotkanie na temat „Jak tworzyć IPET oraz arkusz WOPFU?”.  Zaproponowane zagadnienia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Spotkanie otworzyła pani dyrektor PPP w Mońkach – Ewa Bartnik. Przywitała licznie przybyłych nauczycieli oraz wprowadziła w tematykę prelekcji. Prezentacji zagadnień związanych z opracowywaniem dokumentów dokonali pedagodzy poradni: pani Kamila Czerepko, pani Joanna Gulewicz oraz pani Anna Świderek.
Wszystkim nauczycielom za udział w spotkaniu serdecznie dziękujemy.
Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora ZSOiZ w Mońkach pana Krzysztofa Falkowskiego za udostepnienie lokalu na potrzeby szkolenia.

źródło: http://www.pzppp.monki.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00