kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXVIII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

XXVIII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

Sesja V kadencji Rady Powiatu
Sesja Rady Powiatu odbyła się wg. następującego porządku obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXVII.
3.    Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za lata obrotowe 2017 i 2018.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2017 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2018 r.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z Pływalni Powiatowej w Mońkach oraz powierzenia Zarządowi Powiatu w Mońkach ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu pływalni.
13.    Wystąpienia zaproszonych gości.
14.    Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
15.    Interpelacje i zapytania radnych.
16.    Wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Zamknięcie obrad.
Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego uczestniczyli Radni Powiatu Monieckiego, Kierownicy powiatowych jednostek, zaproszeni goście oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem fragmentu Pisma Świętego, następnie życzenia złożył Przewodniczący Rady  Dariusz Jaworowski, Starosta Moniecki Andrzej Daniszewski, Ks. Prałat Tadeusz Horosz i Ks. Proboszcz Wojciech Wojtach. Przewodniczący Rady odczytał nadesłane życzenia od Wicewojewody Podlaskiego Pana Jana Zabielskiego, po których wszyscy łamali się opłatkiem składając wzajemnie życzenia.

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00