kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Sikory

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Sikory

Starosta Moniecki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,    położonej we wsi Sikory gm. Mońki, oznaczonej działka nr 63/3 o pow. 0,4759 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00071220/4.

Działka jest zabudowana drewnianym dworem z okresu XVII w., który wraz z przyległym terenem jest wpisany w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

  • cena wywoławcza     - 21.415,50 zł
  • wadium                     -   2.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul Słowackiego 5a.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Mońkach, pok. Nr 9, tel. 85 7278813.  

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.monki.pl w zakładce przetargi

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00