kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

24 października w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu, a także wójtowie i burmistrzowie z powiatu monieckiego. Celem zebrania było omówienie tematów wynikających z „Planu pracy PZZK na 2017 rok”.

Prelegentami posiedzenia byli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Mońkach oraz Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mońkach, którzy podczas wystąpienia zaprezentowali i omówili następujące zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa:
1.Zasady przekazywania informacji poprzez Centralną Aplikację Raportującą.
2. Rola struktur zarządzania kryzysowego w przypadku zderzenia samochodu przewożącego materiały promieniotwórcze z autobusem.
3. Postępowanie w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej wysoce niebezpiecznej na terenie województwa podlaskiego lub powiatu monieckiego.
4. Działania policji w związku ze zbiorowym zakłóceniem porządku publicznego np. podczas imprezy masowej lub w związku z rozgrywanym meczem piłki nożnej.
5. Działania policyjne i współpraca służb ratunkowych w sytuacji katastrofy komunikacyjnej.
6. Obieg informacji w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w powiecie monieckim

Na zakończenie spotkania wszyscy zebrani wyrazili chęć dalszej współpracy oraz wskazali na konieczność ścisłego współdziałania wszystkich podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu monieckiego, a także zapobiegania i reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe.

opr. Paweł Szypcio

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00