kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Otwarty konkurs ofert - nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Monieckim w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert - nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Monieckim w 2018 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCEGO PROWADZENIE JEDNEGO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w POWIECIE MONIECKIM w 2018 r.

- Załącznik Nr 1 do oferty - Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem

- Załącznik Nr 2 do oferty - Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów

- Załącznik Nr 3 do oferty - Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00