kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: ...w oczach młodzieży

...w oczach młodzieży

W poniedziałek, 16 października przy sprzyjającej jesiennej aurze uczniowie ZSOiZ w Mońkach wzięli udział w warsztatach terenowych w ramach realizowanego projektu  pn. „Dziedzictwo kulturowe ziemi monieckiej w oczach młodzieży”.
Pod okiem historyk Pani Marleny Brzozowskiej – doktorantki historii na UwB, sporządzali dokumentację fotograficzną krzyży i kapliczek rozproszonych po wsiach ziemi monieckiej. Przeprowadzali też wywiady z ludźmi, którzy pamiętają o ciekawych historiach związanych z tymi obiektami.  
Było to dla nich nowe, jakże ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że jak dotąd nie zwracali uwagi na małą, przydrożną architekturę sakralną. Dziś dowiedzieli się o zwyczajach i obrzędach już wypartych przez współczesność. W ten sposób poznali lokalną historię, o której nie przeczytają w podręcznikach.
Przed nami kolejne spotkania, podczas których z zebranych materiałów uczniowie opracowywać będą karty zabytków.
Wyniki pracy młodzieży zaprezentowane zostaną w listopadzie podczas wystawy w Monieckim Ośrodku Kultury. Wydana zostanie też krótka publikacja oraz interaktywna mapa lokalnego dziedzictwa.
Wykonana dokumentacja przekazana zostanie do Urzędu Gminy w Mońkach, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz Biblioteki Publicznej w Mońkach.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 3500,00 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Konkursu Oddolnych Inicjatyw Kulturalnych Mieszkańców Gminy Mońki pn. „Kreatywnie w MOK-u”
Projekt opracowany został przez nauczycieli ZSOiZ: Annę Bielińską, Teresę Mlejnek-Dylewską, Elżbietę Nowicką i Andrzeja Blaszko.Aktualne wydarzenia na stronie:
https://www.facebook.com/Dziedzictwo-kulturowe-ziemi-monieckiej-w-oczach-m%C5%82odzie%C5%BCy-236459203547177/

Koordynator projektu: Anna Bielińska

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00