kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Sesja Rady Powiatu w Mońkach

Sesja Rady Powiatu w Mońkach

29 września 2017 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu w Mońkach. Obrady prowadził Przedowniczący Rady Dariusz Jaworowski, wg nastepującego porzadku obrad: 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXV.
3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Monieckiego za pomocą instrumentów płatniczych.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Podczas sesji wręczono także listy gratulacyjne uczniom i nauczycielom ZSOiZ w Mońkach, za udział i znakomite wyniki w konkursie "Młody mechanik na medal". Dwóch uczniów i dwóch nauczycieli otrzymało  także, ufundowane przez Zarząd Powiatu we Mońkach, karnety na Pływalnię Powiatową w Monkach. Na zakończenie dyrektor pływalni Bogdan Sierba zaprosił wszystkich do uczesnictwa w organizowanych biegach papieskich (14.10.2017r.)

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00