kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Forum Resocjalizacji w Goniądzu

Forum Resocjalizacji w Goniądzu

Stowarzyszenie Schola Humana, Fundacja PEDAGOGIUM, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 17-19 września zorganizowało  czwarte Forum Resocjalizacji pn. "Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja - społeczny teatr pozorów". W spotkaniu wzięli  udział najwybitniejsi przedstawiciele pedagogiki resocjalizacyjnej  oraz pedagogiki specjalnej, w tym miedzy innymi  profesorowie z Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Jagielońskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych  oraz pracownicy służb kuratorskich. Celem głównym spotkania była krytyczna refleksja nad triadą pojęć kluczowych(resocjalizacja readaptacja, reintegracja), poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na ile wspomniane procesy są swoistą grą pozorów, w której (jak za teatralną maską) skrywa się niejednokrotnie prawdę o nieadekwatności, małej skuteczności podejmowanych inicjatyw.  

Po zakończeniu konferencji naukowej,  w  dniach  19 -21 września, odbył się już VIII  Ogólnopolski Kongres dyrektorów z młodzieżowych  ośrodków wychowawczych organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej.  Do Goniądza przyjechało ponad 120  gości,  w tym dyrektor  Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego  Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Warszawie, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, dyrektor  Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty.   Kongres jest jedynym a zarazem najważniejszym wydarzeniem a placówka w Goniądzu od kilku lat stała się miejscem, gdzie podejmuje się najważniejsze decyzje  sprawach polskiej resocjalizacji.   W trakcie trzydniowego spotkania wszyscy podkreślali ważkość, różnorodność i przydatność poruszanych tematów oraz zwracali uwagę na istotną wartość Kongresu jaką jest możliwość spotkania się kadry kierowniczej ośrodków, wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk.  Oba wydarzenia   były  wspaniałą okazją do spotkania wybitnych przedstawicieli nauki i  ludzi praktyki, którzy  na co dzień pracują z młodzieżą niedostosowaną społecznie.  Konferencja jest efektem podpisanej w ubiegłym roku umowy partnerskiej goniądzkiego Centrum z Uniwersytetem w Białymstoku. Zarówno  goście  Konferencji naukowej jak i  Kongresu mieli okazję zapoznać się z pracą goniądzkiego Centrum a także mogli  podziwiać uroki nadbiebrzańskiej przyrody. 

Sławomir Moczydlowski - dyrektor MCEiRS w Goniądzu

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00