kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że XXVI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. /piątek/ o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXV.
- Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
- Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028.
- Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Monieckiego za pomocą instrumentów płatniczych.
- Wystąpienia zaproszonych gości.
- Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
- Interpelacje i zapytania radnych.
- Wnioski i oświadczenia radnych.
- Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00