kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: 40 lat Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

40 lat Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

8 września mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Monkach świętowali 40-lecie powstania placówki. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Święta i spotkanie pracowników, mieszkańców i zaproszonych gości. 

Mszę Świętą odprawił ks. Artur Jurczak, kapelan monieckiego DPS, który także poświęcił pamiątkową tablicę umieszczoną przy głównym wejściu do domu pomocy społecznej. Następnym punktem było spotkanie, podczas którego dyrektor DPS Alicja Zawistowska przedstawiła historię domu i wręczyła podziękowania pracownikom i mieszkańcom. Specjalne podziękowanie otrzymała Pani Stanisława, która w DPS w Mońkach mieszka od 25 lat. Mieszkańcy nie szczędząc ciepłych słów odwzajemnili podziękowanie  i wręczyli kwiaty Pani dyrektor. Podczas uroczystości obecny był także pierwszy dyrektor DPS w Mońkach Pan Kazimierz Laskowski (1999-2005).
Gratulacje, podziękowania i życzenia na dalsze lata pracownikom i mieszkańcom złożyli Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, Starosta Moniecki Andrzej Franciszek Daniszewski, Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Jaworowski, Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, Mirosław Paniczko (Starosta Moniecki w latach 1999-2006), a także przedstawiciele współpracujących i zaprzyjaźnionych instytucji. Nie zabrakło okolicznościowego tortu, a na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu Timura Slavova.

Rafał Supiński

40 lat temu w 1977 roku w środku miasta otwarto Dom Rencistów podległy Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach. W 1991 roku dokonano zmiany podporządkowania Domu pod Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Białymstoku, a od 1999r. po utworzeniu Powiatu dom został przekazany w gestię Starosty Powiatu.

Budynek adoptowano z dawnego żłobka. Był czwartą tego typu placówką gminną w województwie białostockim ( po Siemiatyczach, Brańsku i Narwi) zapewniającą pomoc i opiekę rencistom i ludziom samotnym w podeszłym wieku. W domu przebywało 15 - 16 pensjonariuszy, a 20 osób dochodzących korzystało z posiłków. W placówce znajdowało się 5 pokoi mieszkalnych. Powierzchnia na jednego mieszkańca była bardzo mała. Dwie łazienki, wąskie, strome schody utrudniały poruszanie się. Budynek potrzebował modernizacji.

Przez prawie 29 lat placówka mieściła się w tym piętrowym budynku. Wymagała natychmiastowej realizacji programu naprawczego, gdyż mieliśmy jedynie warunkowe zezwolenie na prowadzenie Domu. W czerwcu 2006 roku staraniem ówczesnych władz Powiatu rozpoczęły się prace modernizacyjne, mające na celu rozbudowę i poprawę warunków bytowych mieszkańców. Rozbudowa trwała zaledwie pół roku i w grudniu 2006r. wprowadziliśmy się do nowego budynku.

31 października 2007r. Wojewoda Podlaski wydał zezwolenie na prowadzenie Domu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku na czas nieokreślony. Obecnie DPS przeznaczony jest dla 30 osób. Pokoje są 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami. Dom spełnia standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach kulturalno – oświatowych i zajęciach terapeutycznych. Biorą również udział w mitingach integracyjnych z mieszkańcami zaprzyjaźnionych Domów takich jak Mociesze, Jałówka i Czerewki. W ramach Podlaskich Dni Rodziny organizowane jest „Spotkanie Rodzin”, na które mieszkańcy zapraszają swoich bliskich i znajomych. Jest to spotkanie cykliczne, które odbywa się od lat w miesiącu czerwcu.

Pierwszym kierownikiem jeszcze Domu Rencistów, a później Domu Pomocy Społecznej była Pani Augustyna Gutowska. Kolejnym Dyrektorem od października 1991roku został Pan Kazimierz Laskowski, który w 2005r. odszedł na zasłużoną emeryturę. 40 lat funkcjonowania DPS - u to okres w którym naprawdę wielu osobom dawaliśmy schronienie oraz wszechstronną opiekę i wsparcie. To temu domowi przebywający tu ludzie zawdzięczają, że mogą godnie spędzić ostanie lata swego życia.

Alicja Zawistowska, dyrektor DPS w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00