kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXV Sesja Rady Powiatu w Mońkach

XXV Sesja Rady Powiatu w Mońkach

Sesja odbyła się wg następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXIII i XXIV.
3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360B Al. Niepodległości w m. Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o Nr 1416B Goniądz – Mońki i Nr 1847B Goniądz – Downary od drogi wojewódzkiej Nr 670 do drogi krajowej Nr 65 na terenie gminy Mońki i Goniądz o łącznej długości 11 130,00 m” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00