kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Promesa Ministra dla powiatu

Promesa Ministra dla powiatu

W poniedziałek (17.07.2017 r.) sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wręczył przedstawicielom samorządów województwa podlaskiego kolejne promesy finansowe przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na dofinansowanie w roku 2017 zadań  związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.
Promesy w łącznej kwocie 3.055.700,- zł przyznane zostały dla :
1) Powiatu Sokólskiego;
2) Powiatu Sejneńskiego;
3) Powiatu Bielskiego;
4) Gminy Nowe Piekuty;,
5) Gminy Boćki;
6) Gminy Grabowo.
7) Powiat Moniecki (dodatkowa promesa zwiększająca kwotę  środków  przyznanych  na remont mostu w  I półroczu 2017 r.)
W ramach przydzielonych przez MSWiA w 2017 r.  promes finansowych w wysokości 8,6 mln zł  - przebudowanych  lub wyremontowanych  zostanie  6 odcinków dróg  gminnych i  4 odcinki dróg powiatowych oraz  wykonany zostanie  remont mostu drogowego na rzece Brzozówka w Gminie Jaświły.  Przebudowane będą ponadto przepusty drogowe w ciągu tych dróg oraz  zakończony  zostanie  remont  budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie, uszkodzonego w wyniku nawalnych opadów deszczu w roku 2016.

źrodło: Podlaski Urząd Wojewódzki - www.bialystok.uw.gov.pl

 


Inwestycję - remont mostu na rzece Brzozówka realizuje Starostwo Powiatowe w Mońkach wspólnie z Gminą Jaświły. Inwestycja o wartości 1.090.000,00 zł jest dofinansowana finansowana ze środków rządowych w kwocie 872.000,00 zł. Środki zostały przyznane na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe fundusze zapewniają Gmina Jaświły i Powiat Moniecki na podstawie zawartego porozumienia.

 Fot.: www.bialystok.uw.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00