kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oglosiła

XVI EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny oferujący stypendia dla studentów na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:

- zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
- zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
- pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
- pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
- jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
- jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
- ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Więcej informacji o warunkach udziału na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Fundacja Wolności i na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00