kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

9 maja 2017r. świętowaliśmy po raz kolejny Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego celem było uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi na bariery, które utrudniają im życie.
Organizatorem uroczystości był Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Downarach prowadzony przez PSOUU Koło w Mońkach.
Uczestnikami imprezy były osoby niepełnosprawne, przyjaciele, sympatycy, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, uczniowie, mieszkańcy Miasta i Powiatu. Obok wychowanków OREW-u w Downarach udział wzięli też podopieczni placówek monieckich: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście przeszli ulicami Moniek od PCPR do SP nr1. W trakcie przemarszu czytane były wiersze laureatów konkursu literackiego „Niepełnosprawni- szczęśliwi wśród nas”, oraz śpiewane piosenki. Pomimo kapryśnej pogody wszyscy uczestnicy mieli uśmiechnięte twarze i gorące serca.
Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr1 w Mońkach. Dyrektor OREW-u  Elżbieta Tyborowska wręczyła „ Dary serca” oraz specjalne podziękowania osobom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Starosta moniecki  Andrzej Daniszewski podziękował w imieniu wyróżnionych.
Część artystyczną rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół w Jaświłach prezentując utwory z „ Akademii Pana Kleksa”. Imprezę uświetnił występ zespołu wokalnego „ Biebrzanie” z Dolistowa oraz zajęcia animacyjne w wykonaniu uczniów Technikum Hotelarstwa w Mońkach. Atrakcją było również malowanie twarzy – dzięki wolontariuszkom Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. W organizacji obchodów wzięli też udział wolontariusze z Gimnazjum w Mońkach. Uczestnicy mogli posilić się grochówką, pączkami i ciepłymi napojami.

W organizacji imprezy pomogli nam sponsorzy:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Zespół Szkół Ogólnokształcących Ogólnokształcących zawodowych w Mońkach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach
Gimnazjum w Mońkach
Zespół Szkół w Jaświłach
Urząd Gminy w Jaświłach
Piekarnia REVMOD w Mońkach
Zakład Produkcji Spożywczej BETEX w Knyszynie
Moniecki Ośrodek Kultury w Mońkach
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Dolistowie

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00