kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Brak prądu

Brak prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w ramach podstawowej działalności dokonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacje stacji i linii, wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej. Prawidłowa eksploatacja wpływa na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii dla Mieszkańców z terenu działania Oddziału.
Ze względu na wykonywane prace remontowo - eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii elektrycznej dla Odbiorców na danym terenie. Zdajemy sobie sprawę, że każda przerwa w dostawie prądu jest uciążliwa i bardzo dezorganizuje codzienne życie. Mając na uwadze fakt, że energia elektryczna stała się dobrem powszechnym, a dostęp do niej jest coraz częściej traktowany jako jedno z podstawowych praw człowieka, staramy się tak zorganizować i przygotować prace w terenie, aby trwały one możliwie jak najkrócej.
O planowanych przerwach pragniemy powiadomić jak najszersze grono Mieszkańców terenu, których ograniczenie dotyczy.

LINK DO STRONY PGE

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00