kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z Obwieszczeniem Nr 1/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku oraz Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej, w dniu 13 marca bieżącego roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Monieckiego, która potrwa do 31 marca 2017 roku.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 1998 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1993 – 1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
    
Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Powiatu Monieckiego prowadzona jest w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15, w godzinach od 11:30 – zakładanie ewidencji wojskowej, od 13:00 – posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 10 w Mońkach, w dniach określonych w harmonogramie.
Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą, zgodnie z otrzymanym wezwaniem, dowód osobisty, zdjęcie, zaświadczenie ze szkoły, dokumentację medyczną, prawo jazdy.

Lp.

Gmina

Terminy

Ilość dni

Uwagi

1

Mońki

13 – 17.03

5

 

2

Knyszyn

20 – 21.03

2

21.03 dzień wspólny Gmin Knyszyn i Jaświły

3

Jaświły

21– 22.03

2

4

Goniądz

23 – 24.03

2

 

5

Trzcianne

27 – 28.03

2

 

6

Krypno

29.03

1

7

Jasionówka

30.03

1

 

8

Kobiety

31.03

1

 

Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 10 w Mońkach
Agata Juchniewicz

 

 Fot.: Rafał Supiński

 

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00