kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Spotkanie HDK podsumowujące działalność w 2016r.

Spotkanie HDK podsumowujące działalność w 2016r.

Ubiegły rok był znacząco lepszy od roku 2015.
  W mieście Goniądz przeprowadzono 5 akcji pobierania krwi, na których pobrano 149 donacji na łączną ilość 69,70 litra krwi (wzrost o 2 donacje względem 2015roku).  Strażacy z OSP Goniądz przekazali  23 donacji na łączną ilość 13 litrów drogocennej krwi. Mieszkańcy miasta i okolicy przekazali 126 donacji na łączną ilość 56,7 litra krwi(wzrost 2, 7 litra) .
 W Trzciannem zorganizowaliśmy 6 akcji  krwiodawczych na których zdano 140 donacji na łączną ilość 63 litra krwi(wzrost o prawie 5 litrów). Strażacy OSP Trzcianne i okolic zdali 49 donacji na łączną ilość 22,05 litra drogocennej krwi(wzrost względem roku 2015 o 4,5 litra) . Mieszkańcy Trzciannego przekazali 91 donacji  na łączną ilość 40,95 litra krwi (wzrost o 1 donację).
W 2016 roku zaczęliśmy pobieranie krwi w GOK Korycin, gdzie na 3 zorganizowanych akcjach pobrano 55 donacji na łączną ilość 24,75 litra krwi.
Na terenie miasta Moniek zorganizowaliśmy 17 akcji(o 2 więcej niż w 2015 roku). Pobrano 731 donacji na łączną ilość 328,55 litra krwi(wzrost o 42,3 litra krwi tj. 94 donacje) z czego strażacy PSP zdali krew 40 razy na łączną ilość 18 litrów. Pozostałą ilość tj.  310,55 litra krwi zdali mieszkańcy Moniek i okolicznych miejscowości.
Podsumowując: na terenie powiatu zorganizowano 28 akcji pobierania krwi, gdzie pobrano 1020 donacji na łączną ilość 461,65 litra (wzrost z rokiem ubiegłym o 45,45 litra bezcennej krwi).
    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej po raz piąty została wyróżniona w Zarządzie Głównym PCK zajmując trzecie miejsce w kraju w pierwszej kategorii „Najaktywniejsza Jednostka Państwowej Straży Pożarnej”.   
Tak wspaniały wynik udało się osiągnąć dzięki pracy wielu wspaniałych ludzi, którym dziś składam serdeczne podziękowania.
Podsumowując chciałbym wszystkim Krwiodawcom złożyć wyrazy wdzięczności i uznania za poświęcenie i ofiarność jakie okazujecie oddając krew. Wasza bezinteresowna pomoc jest dla wielu  źródłem nadziei na zdrowie, lepsze jutro. Każdy Krwiodawca oddając krew wykazuje się ogromną wrażliwością na potrzeby i cierpienie chorych.
 Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję !
W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarne i bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi ZARZĄD OKREGOWY Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku nadał odznakę pierwszego stopnia: jednej osobie. Odznaką drugiego stopnia odznaczono 12 krwiodawców i odznaką trzeciego  stopnia wyróżniono 17 osób.  Wszystkim wyróżnionym Honorowym Dawcom Krwi życzę zdrowia, pomyślności, spełnienia wszelkich marzeń, realizacji zamierzonych celów, radości, satysfakcji z pracy i powodzenia w życiu osobistym. Wszystkiego najlepszego!
W dalszej części podziękowano za organizację akcji wolontariuszom z Trzciannego, Goniądza i Moniek.
Złożono wyrazy uznania i wdzięczności za propagację idei krwiodawstwa: samorządowcom, parafiom katolickim z Moniek, Goniądza i Trzciannego, portalom internetowym z wyżej wymienionych miejscowości, domom kultury, szkołom i instytucjom.
Sponsorami spotkania byli: Burmistrz Moniek, Burmistrz Goniądz, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Oddział Okręgowy PCK, restauracja „Rubikon”, Piekarnia REVMOD.
Wszystkim serdecznie dziękuję!

Prezes ORPCK
Andrzej Beczko

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00