kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (A H5N8) w województwach graniczących z województwem podlaskim, w dniu 07 lutego 2017 r., na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uczestnikami zebrania byli Członkowie PZZK, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu monieckiego oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Knyszyn i Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Podczas spotkania zebrani zostali zapoznani z sytuacją epizootyczną w kraju oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi sposobów zarażenia i przenoszenia wirusa, objawami klinicznymi występującymi u ptactwa, procedurą postępowania w przypadku wykrycia ogniska i kosztów jego likwidacji, a także zasadami bioasekuracji. Poczyniono wstępne ustalenia co do zadań i obowiązków wszystkich podmiotów uczestniczących w zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt w przypadku wykrycia choroby na terenie powiatu monieckiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zaapelował do władz samorządowych o jak najszersze rozpowszechnienie informacji na temat wirusa i sposobów zabezpieczenia gospodarstw przed jego wystąpieniem wśród mieszkańców gmin, zwracając również uwagę na konieczność zgłaszania do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Mońkach wszystkich sztuk posiadanego drobiu. Przypomniał również o zapisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zakazują organizacji targów i wystaw z udziałem drobiu oraz nakazują trzymanie ptactwa hodowlanego w zamknięciu.

Władze samorządowe oraz powiatowe służby, inspekcje i straże wyraziły chęć współdziałania zarówno w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu jak i zwalczania w przypadku wykrycia wirusa na terenie powiatu monieckiego.

Adam Skutnik

Fot.: Rafał Supiński

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00