kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Projekt "Własny biznes szansą na lepsze jutro"

Projekt "Własny biznes szansą na lepsze jutro"

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro". Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiecie augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i mieście Suwałki poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.
Projekt skierowany jest do mieszkańców powyższych powiatów i miasta Suwałki – wszystkich osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy, a które:
1. ukończyły 30 rok życia;
2. posiadają status osoby niepracującej (bezrobotny, poszukujący pracy, nieaktywny zawodowo);
3. posiadają łącznie z w/w warunkami status osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.  osoby starsze po 50 roku życia,  osoby
z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
W ramach projektu planowane są następujące działania:
1. Rekrutacja - nabór  formularzy rekrutacyjnych i ich ocena.
2. Diagnoza autorów najlepszych formularzy. Grupa ta zostanie skierowana na etap doradczy, gdzie doradcy zawodowi zdiagnozują predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Szkolenia podczas których uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności zakończone złożeniem biznes planów.
4. Na podstawie oceny przygotowanych przez  uczestników biznes planów Komisja wyłoni  uczestników projektu, którzy otrzymają wsparcie inwestycyjne do wysokości maksymalnie 24000 zł oraz wsparcie pomostowe do wysokości 8773,2 zł na okres 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.
5. Forum wymiany doświadczeń. Jest to wsparcie w postaci elektronicznego forum wymiany doświadczeń. Za pomocą tego forum uczestnicy będą mogli zadawać pytania, dzielić się swoimi przemyśleniami na temat swojej działalności, jej kondycji czy samego projektu.

Więcej informacji, regulamin projektu i formularze na stronie - www.lgd.suwalszczyzna.com.pl 

 

STOWARZYSZENIE „NASZA SUWALSZCZYZNA”
 
Biuro Projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”
 
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
 
 
 

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00