kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXI Sesja Rady Powiatu w Mońkach

XXI Sesja Rady Powiatu w Mońkach

Podczas XXI Sesji Rady Powiatuw w Mońkach rada podkjęła następujące uchwały:
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Monieckiego
- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
Radni wysłuchali informacji dotyczącej bieżącego funkcjonowania i perspektyw rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, którą przedstawił Dyrektor Pan Krzysztof Falkowski. Podczas przerwy w obradach zapraezentowała się firma cateringowa powstała przy ZSOiZ, która gości również na wielu imprezach i spotkaniach świadcząc usługi gastronomiczne. Kolejnym punktem była informacja o pracy Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mońkach przedstawiona przez Kierownika Wydziału Pana Andrzeja Chodkiewicza. Podczas Sesji Starosta Moniecki Andrzej Daniszewski i Przewodniczący Rady Dariusz Jaworowski wręczyli listy gratulacyjne i upominki nauczycielowi i uczniom ZSOiZ w Mońkach za udział w konkursie na turbiny wiatrowe i zdobyciu stypendium "Odkrywcy Diamentów".  Obrady XXI Sesji Rady Powiatu w Mońkach zakończyły wystąpienia zaproszonych gości o raz wnioski i oświadczenia Radnych.

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00