kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Kwalifikacje na miarę Unii Europejskiej...

Kwalifikacje na miarę Unii Europejskiej...

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Do pierwszej, pisemnej części, przystąpiło: w zawodzie technik rolnik - 22 uczniów, technik technologii żywności - 24 uczniów i technik - ekonomista - 29 uczniów.

Egzaminy rozpoczęli też uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (w zawodzie rolnika - 29 uczniów i w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych - 30 uczniów).
Oferta monieckiej szkoły jest elastyczna oraz dostosowana do oczekiwań gimnazjalistów i wymagań rynku pracy - od 1 września uczniowie będą mogli kształcić się np. w zawodzie technika informatyka.

Od ub roku kwalifikacje i dyplomy absolwentów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mońkach honorowane sa na terenie Unii Europejskiej, co znakomicie pomaga młodym ludziom w znalezieniu pracy w krajach Unii.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00