kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Zarządzanie Kryzysowe Powiatu Monieckiego

Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mońkach (zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166)):

1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3. współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w Powiecie Monieckim;

4. dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00