kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Zarządzanie Kryzysowe Powiatu Monieckiego

Skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mońkach

Lp.

Stanowisko

1

Przewodniczący Zespołu powiatowego – Starosta Moniecki

2

Zastępca Przewodniczącego Zespołu powiatowego – Wicestarosta Moniecki

Członkowie Zespołu powiatowego:

3

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

4

Komendant Powiatowy Policji w Mońkach

5

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mońkach

6

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

8

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

9

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

10

Kierownik Zakładu Pomocy Doraźnej w Mońkach

11

Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach

12

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach

13

Kierownik Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mońkach

14

Kierownik Wydziału Budżetowo – Finansowego Starostwa Powiatowego
w Mońkach

15

Kierownik Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mońkach

16

Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach

17

Pracownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach

18

Pracownik Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00